Category: Product Manager guide

 • How ChatGPT can accelerate a product manager’s documentation tasks

  How ChatGPT can accelerate a product manager’s documentation tasks

  As a product manager, you must perform various responsibilities in order to successfully bring a product to market. From conducting research and generating ideas to drafting documentation and developing a product one-pager, the procedure can be time-consuming and difficult. Product managers can now profit from the assistance of chatbots such as OpenAI’s ChatGPT due to…

 • “Lộc” của 2021 từ careerlink.vn

  “Lộc” của 2021 từ careerlink.vn

  Link bài gốc: https://www.careerlink.vn/cam-nang-viec-lam/ke-cau-chuyen-nghe/product-owner Product Owner – “Nhà sáng chế” thổi sự sống vào từng sản phẩm Từng đảm nhận vị trí Product Owner cho Cổng đặt phòng của hệ thống khách sạn Vingroup, anh Nguyễn Lê Cương thừa nhận rằng dấn thân vào lĩnh vực công nghệ chưa bao giờ dễ dàng. Thế nhưng,…

 • Product Owner ở Vingroup & bài học rút ra – Phần 1.

  Product Owner ở Vingroup & bài học rút ra – Phần 1.

  Vai trò Product Owner thường được các thành viên trong team Product xem là chuyên gia và người lãnh đạo chỉ ra đường lối phát triển sản phẩm. Đó là một điều may mắn nhưng cũng là một gánh nặng nếu … bạn chưa sẵn sàng và trưởng thành. Nhưng để đạt được sự trưởng…